NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: niedziela, 16 czerwca 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Turystyka w gminie Zakliczyn


Walory kulturowe gminy Zakliczyn.


- zabytkowa zabudowa Zakliczyna, stanowiąca relikt dawnego budownictwa małomiasteczkowego, liczne zabytki tej miejscowości m.in. dwa klasztory z XVII i XIX wieku. kościół z XVIII wieku i ratusz z XIX wieku
- dwór klasycystyczny w Lusławicach z pocz. XIX wieku z otaczającym go zabytkowym parkiem należący obecnie do wybitnego kompozytora - Prof. Krzysztofa Pendereckiego
- dwór z przełomu XVIII i XIX wieku w Stróżach z otaczającym do zabytkowym parkiem podworskim
- ruiny średniowiecznego zamczyska w Melsztynie na zalesionym zboczu doliny Dunajca
- grodzisko kultury łużyckiej, a później IX-XI wieku w Zawadzie Lanckorońskiej
- pamiątki akcji bojowych i działalności oddziałów AK m.in. w Jamnej oraz na wzgórzu Mogiła w Woli Stróskiej
- zabytkowe parki podworskie w Olszowej, Charzewicach, Wróblowicach i Zdoni
- liczne zabytkowe kapliczki i cmentarze żołnierskie.
- bogactwo innych miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Walory przyrodnicze gminy Zakliczyn

- eksponowane w terenie ciągi wzgórz Pogórza Ciężkowickiego i Wiśnickiego pokryte lasami z licznymi punktami widokowymi
- malownicze doliny i przełomy rzek i potoków
- barwna mozaika łąk. pastwisk i zadrzewień śródpolnych
- niezwykle urozmaicona struktura geomorfologiczna, bogactwo wód mineralnych oraz pozostałości po średniowiecznym kopalnictwie rud żelaza i XVII wiecznym kopalnictwie soli
- różnorodność zbiorowisk roślinnych wykazujących zróżnicowanie pionowe, na pewnych obszarach flora o wyraźnym górskim rysie, liczne rośliny chronione i rzadkie oraz bogactwo fauny.


all rights reserved