NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Demografia


Gmina Zakliczyn na koniec 2000 roku liczyła 12174 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia około 96 mieszkańców/km²; jest ona, jak na tereny wiejskie, stosunkowo wysoka.

Gminę tworzą 24 sołectwa, o bardzo zróżnicowanej wielkości. Miejscowości te na ogół nie są duże: pięć z nich liczy mniej niż 300 mieszkańców, dziewięć od 300 do 500, siedem od 500 do 800; jedynie trzy wsie: Gwoździec, Lusławice i Wesołów mają od 800 do 1000 mieszkańców.

Największa liczbę mieszkańców posiada wieś Zakliczyn (nieco ponad 1600), najmniejszą Jamna (poniżej 100). Liczba mieszkańców nieznacznie wzrasta, w ciągu 8 lat od roku 1988 do 1996 przyrosła o 323 osoby, co oznacza wzrost średnio o 2,7 o/oo w ciągu roku. Jest to wartość stosunkowo niska w wyżej wymienionym okresie czasu świadcząca o częstej "emigracji" mieszkańców poza tereny gminy.

Zatrudnienie

wiek:
przedprodukcyjny
produkcyjny
produkcyjno - mobilny (lata 18-44)
Wiek produkcyjno-niemobilny (45- 64 m., 45-59 k.)
poprodukcyjny

Ogółem
3629
6627
4656
1971
1917

Mężczyźni
1871
3509
2447
1063
560

Kobiety
1758
3118
2209
908
1357

Wykształcenie

Wyższe
- w tym rolnicze
Średnie
- w tym ogólnokształcące
- w tym rolnicze
Zasadnicze zawodowe
- w tym: rolnicze

149
19
909
156
208
2043
330


Najnowsze badania prowadzone przez Departament Badań Demograficznych przedstawiają jednak strukturę wiekową według danych w dniu 31 grudnia 1999 roku.
Według danych uzyskanych w Urzędzie Statystycznym struktura wiekowa ludności w Gminie Zakliczyn przedstawia się następująco:

Ludność Gminy Zakliczyn według płci i wieku - stan na 31 grudnia 1999 r.

Grupa wiekowa
0 - 4 lat
5 - 9 lat
10 - 14 lat
15 - 19 lat
20 - 24 lat
25 - 29 lat
30 - 34 lat
35 - 39 lat
40 - 44 lat
45 - 49 lat
50 - 54 lat
55 - 59 lat
60 - 64 lat
65 lat i więcej
Razem w Gminie

Ogółem
864
1021
1094
1040
1030
909
775
749
728
715
582
432
518
1602
12059

Mężczyźni
437
522
562
565
528
475
429
397
365
371
280
182
217
553
5883

Kobiety
427
499
532
475
502
434
346
352
363
344
302
250
301
1049
6176


Jak widać w powyższej tabeli gmina odznacza się korzystna strukturą wieku: jej ludność jest relatywnie młoda, a udział osób poniżej 18 roku życia jest wysoki, stanowi bowiem 31,5 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarazem jednak obszar gminy jest zróżnicowany pod względem demograficznym. Czego dowodem jest poniższa szczegółowa analiza demograficzna sołectw wg. wyników badań ankietowych z 1988 IPiUTW AR we Wrocławiu i danych pozyskanych z UG Zakliczyn.

Analiza demograficzna sołectw gminy Zakliczyn

Sołectwo

ludność w 1988
roku

Ludność i jej struktura wiekowa w 1996 roku na podstawie materiałów UG Zakliczyn

Przyrost
%

Razemdo 18 lat18-60pow. 60

1.Bieśnik
2.Borowa
3.Charzewice
4.Dzierżaniny
5.Faliszewice
6.Faściszowa
7.Filipowice
8.Gwoździec
9.Jamna
10.Kończyska
11.Lusławice
12.Melsztyn
13.Olszowa
14.Paleśnica
15.Roztoka
16.Ruda Kameralna
17.Słona
18.Stróże
19.Wesołów
20.Wola Stróska
21.Wróblowice
22.Zakliczyn
23.Zawada Lanckorońska
24.Zdonia

242
312
564a
415
295
550
599
971
120
445
718
-
527
489
259

383
333
440
820
532
663
1197

308
510

244
264
397b
346
324
564
609
948
90
442
821
222
507
467
216

340
305
626
827
417
649
1533

304
522

73
77
144
121
112
204
181
267
28
109
267
61
149
161
74

85
99
171
278
118
237
523

81
162

127
132
205
195
159
278
321
489
36
246
454
133
281
236
114

177
153
312
423
213
305
814

170
284

44
55
48
60
53
82
107
192
26
87
100
28
77
70
28

78
53
143
126
86
107
196

53
76

+0.8
-18.2
+8,9
-10,4
+9.0
+2,5
+1.6
-2,4
-33.3
-0.7
-12.5

-3,9
-4.7
-19.9

-12.6
-9.2
+29.7
+0.8
-27.3
-2,2
+21.9

-1.3
+2.3

Razem w gminie1169112014378262571975+2.7

a - mieszkańcy Charzewic wraz z mieszkańcami Melsztyna b - tylko mieszkańcy Charzewic


Przedstawione dane wskazują na wyraźną tendencję obniżania się ilości mieszkańców w sołectwach typowo górskich (zarówno na południu gminy na terenie Pogórza Ciężkowickiego, jak i na północy na terenie Pogórza Wiśnickiego). Zaznaczyła się ona szczególnie w Jamnej, Woli Stróskiej, Roztoce i Borowej.

Przyrost ilości ludności obserwuje się jedynie w sołectwach typowo nizinnych, położonych w dolinie Dunajca, w 10-ciu miejscowościach. Powyższa tendencja ma przyczyny ekonomiczne - znacznie lepsze warunki mieszkania (dostępność uzbrojonych terenów, bliskość miejsc pracy, lepsza komunikacja) oraz niższe koszty budowy w okolicach nizinnych.<

all rights reserved