NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: wtorek, 27 lutego 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Fauna gminy Zakliczyn


Według "Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gminy Zakliczyn" (Przemyśl 1994) na terenie gminy występuje około 130 gatunków kręgowców objętych różnymi formami ochrony, w tym ok. 130 jest objętych ochroną gatunkową. Powyższa inwentaryzacja zawiera systematyczny przegląd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową. Przegląd zawiera 133 pozycje.

Faunę gminy Zakliczyn reprezentuje przede wszystkim zwierzyna leśna - sarny, lisy, dziki, zające, kuny, łasice i borsuki, rzadziej spotkać można jelenia, wilka, tchórza czy gronostaja. Do często spotykanych ptaków należą bażanty łowne, gołębie siniaki, dzięcioły czarne.

W świecie ptaków występują tu zarówno gatunki pospolite dla piętra pogórza: dzięcioły, sikory, jak też szereg gatunków charakterystycznych dla określonych rejonów Pogórza - głuszce, bażanty, kuropatwy, gołębie siniaki.

Z ryb żyjących w rzece Dunajec i potokach tego regionu pospolite są pstrągi potokowe, lipienie, klenie, jelce, brzany, głowacze, świnki i okonie.

Zwierzyna łowna jest bardzo ważnym komponentem środowiska. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym w stanie wolnym stanowią własność Państwa i m.in. dlatego gospodarka łowiecka musi być tak prowadzona, żeby szkody w gospodarce rolnej i leśnej ze strony zwierzyny były jak najmniejsze.
 
Poważnym zagrożeniem dla świata zwierzęcego w gminie Zakliczyn i nie tylko jest mechanizacja rolnictwa. Wjeżdżające na pola maszyny wymagają szerszych dróg dojazdowych, stąd leż często wycina się zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, które są siedliskiem wielu pożytecznych zwierząt. Również technika zbioru plonów przy użyciu szybkobieżnych maszyn powoduje tragiczne skutki dla zwierząt żyjących i żerujących na polach i łąkach. Są one wypłaszane przez hałas powodowany przez maszyny, a uciekając giną pod kołami lub pod urządzeniami tnącymi. Szczególnie dużo ginie w ten sposób zajęcy młodych saren. Giną także pisklęta w gniazdach.

Inną poważnym zagrożeniem dla fauny gminy Zakliczyn jest podział ekosystemów przez drogi. W okresie godowy m i nie tylko setki rozjechanych żab, ropuch, jeży i innych drobnych zwierząt można spotkać na drogach w rejonach Bieśnika, Borowej, Paleśnicy, na drodze przez Słoną do Ciężkowic czy z Filipowic do Rudy Kameralnej doliną Rudzanki.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt. " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe Tarnów

all rights reserved