NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Gleby gminy Zakliczyn


Gleby na całym Pogórzu jak i w gminie Zakliczyn powstały ze zwietrzeliny skał i naniesienia jej na nierówności terenu. Na tutejszym podłożu fliszowym przeważają gleby charakterystyczne dla obszarów górzystych - naturalne i bielicowe względnie brunatne wraz z utworami lessowymi lub lessopodobnymi.

Są więc wśród nich gleby pylasto - ilaste, gliniasto-kamieniste, piaszczyste, kamieniste oraz aluwialne. Charakteryzują się one złymi, z rolniczego punktu widzenia, właściwościami fizycznymi i chemicznymi, należąc do gleb skrajnie ubogich w składniki pokarmowe. Gleby z tej grupy stanowią podłoże dla borów oraz lasów mieszanych zajmujących rozległe obszary południowej części gminy. Gleby leśne występujące na obszarze całego Parku Krajobrazowego mają naturalny profil, nie zmieniony na skutek gospodarki rolnej.

Dla dolin rzek na Pogórzu charakterystyczne są gleby równinne aluwialne w postaci mad piaszczystych lekkich i średnich oraz piaszczysto-żwirowych. Na terenie gminy Zakliczyn takie gleby można spotkać w dolinie Dunajca. Są wysoko urodzajne, nadające się do uprawy zbóż i roślin okopowych jak też sadownictwa.

Klasy bonitacyjne gruntów wykorzystywanych rolniczo

grunty orne
I - 20 ha
II - 403 ha
III a - 600 ha
III b - 732 ha
IV a - 1435 ha
IV b - 1175 ha
V - 743 ha
VI - 103 ha
VI2 - 6 ha

sady
I - 1 ha
II - 11 ha
III a - 6 ha
III b - 40 ha
IV a - 34 ha
IV b - 162 ha
V - 70 ha
VI - 8 ha
pastwiska
II - 13 ha
III - 117 ha
IV - 491 ha
V - 360 ha
VI - 97 ha
VI2 - 46 ha
łąki
II - 7 ha
III - 52 ha
IV - 108 ha
V - 43 ha
VI - 17 ha


Gleby te należą w zdecydowanej większości do typu gleb brunatnoziemnych. Są to gleby brunatne wyługowano i kwaśne wytworzone z lessów, ponadto występują tu gleby płowe, a w dolinie Dunajca mady (w bardzo małych ilościach). Są to gleby przeważnie wykazujące przeciętną przydatność dla celów rolniczych. Klasyfikując je w sześciostopniowej skali bonitacji stwierdza się najwyższy udział gleb w klasach III i IV. Średni wskaźnik bonitacji gleb dla terenu gminy wynosi 1,05. Natomiast według "Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej - Głównego Geodety Kraju" z 1995r. gleby gruntów ornych są z przewagą klas bonitacyjnych Ula, IIIb a zielone I, II.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

 

all rights reserved