NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: środa, 17 kwietnia 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Budowa geologiczna obszaru gminy


Gmina Zakliczyn leży w obrębie jednostki śląskiej Karpat Zewnętrznych z regularnym przebiegiem elementów tektonicznych w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód na terenie Pogórza Wiśnickiego (północna część gminy) lub z zachodu na wschód na pogórzu Ciężkowickim (południowa część gminy). Regularny przebieg jest zaburzony przez uskok tektoniczny przebiegający na linii Dunajca (od Wesołowa do Olszyn), wzdłuż którego warstwy krośnieńskie i serie kredowe zostały przesunięte względem siebie.

Występujący na terenach Pogórza Wiśnickiego flisz karpacki w postaci piaskowców i łupków warstw krośnieńskich oraz łupków warstw krośnieńskich i łupków pstrych i menilitowych układa się w postaci niecek synklinalnych w kierunku północny-zachód - południowy-wschód. Warstwom tym towarzyszą na obrzeżach twarde warstwy kredowe. Pogórze Ciężkowickie zbudowane jest z serii fliszowej opadającej na południe. Północna granica Pogórza Ciężkowickiego opadająca stromo w kierunku doliny Dunajca zbudowana jest z odpornych piaskowców godulskich i Igockich.

Różnice w odporności skał tworzących Pogórze Wiśnickie i Pogórze Ciężkowickie powodują różnice w rzeźbie terenu. Pogórze Wiśnickie zbudowane z łatwiej wietrzejących skal, posiada krajobraz obniżonych garbów, o długich stokach. Natomiast twardsze podłoże Pogórza Ciężkowickiego generuje zwarte wzniesienia, o dużym nachyleniu stoków i głęboko wciętych dolinach potoków.

Podłoże - skalne pokryte jest utworami czwartorzędowymi. W obszarach wyniesionych dominują wietrzeliny o miąższości od 0.5 do 3 m. Mogą mieć one postać rumoszy piaskowcowych i łupkowych, miejscami przechodzących w gliny zwięzłe lub z dodatkiem rumoszy, a także w gliny piaszczyste. W obszarach dolinnych dominują osady rzeczne w postaci żwirów, piasków drobnych i średnich. Ich miąższość jest zmienna i osiąga maksymalnie do 15 m w dolinie Dunajca.

Według podziału geomorfologicznego Polski gmina Zakliczyn leży w strefie Alpejskiej prowincji Karpaty, podprowincji Karpaty Zachodnie, makroregionie Karpat Zewnętrznych, mezoregionie Pogórze i regionie Pogórze Wielickie. W regionie tym wyróżniono jednostki podrzędne tzn. Pogórze Ciężkowickie (subregion Próg Czchowski) oraz Pogórze Wiśnickie (subregiony: Obniżenie Zakliczynskie, Garb Okocimski, Płaskowyż Wału), na pograniczu których leży gmina Zakliczyn.

all rights reserved