NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Klimat gminy Zakliczyn
 

Średnia temperatura roczna dla gminy wynosi +8,1° C (styczeń -3°C, lipiec +18°C).Temperatura powietrza jest niewiele zróżnicowana, jednak ze względu na charakter terenów górskich na południu gminy różnice w średniej temperaturze w poszczególnych punktach gminy w tych samych miesiącach sięgają 1°C. l tak w okresie stycznia w dolinie Dunajca średnia temperatura wynosi ok.-2° C, natomiast w południowej części gminy ok. -3°C. Podobną różnicę temperatur obserwuje się w lecie (lipiec): od 18°C w dolinach do 17°C w najwyższych partiach gór.

Opady kształtują się w granicach 730 - 780 mm, przy czym wyższe wartości występują w terenach górzystych południowo-wschodniej części gminy. W terenach górskich obserwuje się znaczne różnice w opadach w okresie stycznia (najmniejsze opady ok. 30 mm) w stosunku do lipca (największe opady miesięczne ok.120 mm). Duże opady w okresie letnim spowodowane są częstymi krótkotrwałymi deszczami burzowymi (jednorazowe opady powyżej 20 mm), które powodują bardzo szybki wzrost poziomu w potokach i rzekach oraz znaczną zmienność ich przepływów, co jest charakterystyczne dla panującego tu ciepłego i łagodnego mikroklimatu.

Kierunek wiatrów ściśle zależny od miejsca jego oceny. W obszarach o silnie zróżnicowanym ukształtowaniu cyrkulacja powietrza jest procesem złożonym. Generalnie przeważającym kierunkiem wiatru jest kierunek południowo-zachodni i zachodni ściśle związany z kierunkiem głównej doliny Dunajca. Dolina ta stanowi naturalny korytarz dla wiatrów silnych (wiatru halnego w okresie chłodnej pory roku - listopad do marca). Kierunek ten jest najkorzystniejszy dla gminy z punktu widzenia importu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, ponieważ na tym kierunku brak jest znaczących źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych w odległości kilkudziesięciu kilometrów od gminy.

Napływające z zachodu wilgotne masy powietrza polarno-morskiego przeważają wiosną, latem i jesienią. W zimie natomiast zdarzają się napływy kontynentalnych mas powietrza ze wschodu i duże spadki temperatur. Na przestrzenne zróżnicowanie klimatu wpływa rzeźba terenu. Stoki południowe są np. cieplejsze i bardziej suche od północnych.

Zjawiskiem typowym jak i w Beskidach jest na Pogórzu piętrowość. Ze wzrostem wysokości n.p.m. spada temperatura i rośnie ilość opadów. Swoisty mikroklimat mają eksponowane do słońca stoki południowe oraz zaciszne obniżenia śródgórskie które utrzymują prze dłuższe okresy aurę bezwietrzną (np. rejon Paleśnicy).

Dni z przymrozkami bywa przeciętnie 100-150, dni mroźnych 50-60 a pokrywa śnieżna zalega przez 60-80 dni. Dni pogodnych w ciągu roku jest 50-55, dni z mgłą 30-50 a średnią prędkość wiatru można określić na 2,2-2,5 m/sec.

Wiosna na Pogórzu jest zasadniczo wczesna i ciepła. Lato trwa od początku czerwca do pierwszych dni września i bywa nieco dłuższe niż w Beskidach. Jesień przychodzi dość wcześnie przynosząc od razu znaczne ochłodzenia.

Ogólnie tutejszy klimat cechuje duża zmienność stanów pogody, co sprawia, iż jest tu praktycznie aż sześć pór roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie oraz zima.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

all rights reserved