NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Ochotnicza Straż Pożarna
w ZakliczynieOchotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie należy do najstarszych jednostek OSP nie tylko w gminie Zakliczyn, ale i w ziemi tarnowskiej. Pierwsza notatka o rozpoczęciu działalności strażackiej znajduje się w kronice parafialnej i pochodzi z 4 maja 1874 roku: "Odprawiono nabożeństwo osobne na uproszenie błogosławieństwa Bożego dla nowo zawiązanej straży ogniowej ochotniczej". Założycielem był Jan Skupniewicz, obecny c.k wyższy urzędnik domów i lasów we Lwowie. Jeszcze jako student urządzał przedstawienia na dochód tej straży i gorliwie starał się o jej rozwój - (cytowane za: "Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim - wydanie we Lwowie 1980r. str. 35. Nr. 25 )

Jako podaje w/w dokument już w roku 1888 zakliczyńska jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach strażackich odbywających się w Bochni.

OSP Zakliczyn w liczbie 20 członków w roku 1890 została zaszeregowana do grupy Ochotniczych Straży Pożarnych w miastach i miasteczkach, które przejęły na siebie obowiązki Straży Pożarnej Gminnej (Przewodnik Pożarniczy nr 7 z roku 1899). W tym czasie OSP Zakliczyn liczy 20 czynnych strażaków oraz 10 wspierających. Lata międzywojenne to najsłabiej udokumentowany okres działalności OSP Zakliczyn. W okresie II wojny światowej działalność straży była praktycznie zawieszona.

Remiza straży mieściła się w przybudówce do Ratusza od strony północnej. W roku 1950 remizę tę rozebrano i przeniesiono do ratusza, gdzie wcześniej mieścił się sklep. W tym miejscu funkcjonowała remiza aż do roku 1997, do momentu oddania nowego budynku "Remizy przy ulicy Browarki w Zakliczynie".

Początkowo wyposażenie straży to 3 pompy ręczne, 1 beczkowóz konny, bosaki i toporki. Już w czasie II wojny światowej jednostka posiadała na stanie samochód osobowy "Opel" i przyczepkę dwukołową, a na niej motopompę "DKW". Samochód ten zarekwirowany został przez wojska radzieckie w 1945 r. W 1955 r. jednostka otrzymała samochód bojowy "Austrofiat" jako wyeksploatowany przez Krakowską Straż Zawodową. W 1965 r. jednostka otrzymała typowy wóz strażacki, już wcześniej używany. Był to "Star-21" z silnikiem benzynowym popularnie zwany "pszczółką". W 1992 r. samochód ten przekazano OSP Stróże, a w zamian otrzymano nowszego "Stara". W 1997 roku jednostka wzbogaciła się o kolejny wóż bojowy - Jelcz 315 typ 004 GCBA6/32.

Jednostka włączona jest to Krajowego Systemu Ratownictwa. Obecnie jednostka posiada trzy wozy bojowe - dwa gaśnicze (Star, Jelcz) i jeden (Lublin 3) ratownictwa techniczno-drogowego, który jest sukcesywnie wyposażany w potrzebny sprzęt. W 2004 roku OSP Zakliczyn obchodziła doniosły jubileusz 130-lecia swojej działalności.

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna Zakliczyn 32-840 Zakliczyn ul. Browarki tel. 6653118

Jednostka OSP Zakliczyn jest także zwoływana za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Tarnowie (tel.998) lub syreny uruchamianej z budynku remizy.

Wozy bojowe OSP Zakliczyn

Strazacy OSP Zakliczyn

all rights reserved