NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn

Menu
gdzie to jest?
skąd nazwa?
historia
kalendarium
herb
hymn
legendy
nazwy lokalne
rynek
ratusz
zakliczyński dom
getto
muzeum
pomniki
cmentarze
kapliczki
szkoły
parafia
klasztor
OSP
turystyka
rozkład PKS
władze sołectwa
ciekawostki
stare fotografie
w obiektywiewww.iportal.nano.pl


Kalendarium Zakliczyna1086 - pierwsza wzmianka o Zakliczynie (Dunaiz).

1215 - pierwsza pewna wiadomość o Zakliczynie (Opatkowice).

1326 - kolejna wzmianka o Zakliczynie (Opatkowice - siedzibą parafii).

6 X 1456 - potwierdzenie przywilejów dotyczących opactwa tynieckiego przez króla Kazimierza III Jagiellończyka.

1518 - skarga mieszkańców Czchowa - zniesienie do 1558 r targów w Opatkowicach.

1557- Spytek Wawrzyniec Jordan właścicielem Opatkowic.

17 VII 1557 - w Wilnie król polski Zygmunt II August zezwolił na erekcję miasta na prawie magdeburskim (Opatkowice - Zakliczynem).

1597 - Zakliczyn własnością Zborowskich i Sobków.

1615 - drewniane miasteczko płonie.

26 III 1615 - przywilej króla Zygmunta III Wazy zwalniający od podatków królewskich na cztery lata.

1621 - Franciszkanie Reformaci w Zakliczynie.

1639 - Zakliczyn własnością rodziny Tarłów.

1641-50 - budowa nowego kościoła wraz z klasztorem reformatów (poprzedni spłonął).

1652-53 - wielki pomór - śmierć 45 rzemieślników.

5 I 1656- "potop szwedzki" w Zakliczynie - kolejny pożar.

1675 - przywilej króla Jana III Sobieskiego -  pięć nowych jarmarków w roku.

1683 - postój wojsk polskich powracających spod Wiednia z Janem III Sobieskim na czele.

1739 - 68 - budowa nowego kościoła parafialnego.

1744 - 1886 - Zakliczyn we władaniu Lanckorońskich (krewni Tarłów).

1748 - przywilej króla Augusta III Sasa - kolejne trzy nowe jarmarki w roku.

1788 - utworzenie czteroklasowej szkoły ludowej (szkoła powszechna) w Zakliczynie.

ok. 1820 - powstał murowany Ratusz.

1846 - wypadki rewolucyjne - przejazd Edwarda Dębowskiego z Franciszkiem Wiesiołowskim.

21 II 1846 - rebelia chłopska w Zakliczynie.

1847, 1855, 1858, 1873 - zarazy tyfusu i cholery zdziesiątkowały mieszkańców Zakliczyna.

I wojna światowa - Zakliczyn i jego okolice terenem manewrów wojsk austriackich i rosyjskich.

1934 - wielka powódź w Dolinie Dunajca. W wyniku reformy administracyjnej Zakliczyn utracił prawa miejskie.

1 IX 1939 - bombardowanie mostu nad Dunajcem pod Melsztynem.

5 IX 1939 - wkroczenie do wsi oddziałów niemieckich.

lato 1942 - wywiezienie Żydów z Zakliczyńskiego getta do obozu w Bełżcu.

24 II - 31 VII 1945 - w klasztorze franciszkanów działało gimnazjum prywatne, dające możliwość zdania małej matury.

17 I 1945 ok. godz. 15.30- ewakuacja wojsk niemieckich, wysadzenie przez okupanta drewnianych mostów na Wolance i Dunajcu, własnych magazynów z żywnością i bronią oraz restauracji Cypriana Szczurka na Rynku.

III 1945 - powstała Gminna Rada Narodowa z wójtem Edwardem Zalasińskim z Kończysk na czele 22 wsi.

1954 - w miejsce Gminnej Rady Narodowej powołano Gromadzką Radę Narodową, w skład, której wchodziło 5 wsi.

1956 - po wypadkach październikowych nastąpiło ożywienie i rozwój gospodarczo-kulturowy gromady.

1959 - powstaje Zasadnicza Szkoła Przysposobienia Zawodowego.

29 XII 1963 - oficjalne otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Malczewskiego tzw. tysiąclatki.

1970 - rozpoczyna działalność Regionalna Izba Pamiątek "Pod Wagą".

1973 - powstał Ludowy Klub Sportowy "Dunajec" Zakliczyn.

1 IX 1998 - oddano do użytku nowy budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Grabina.

24 II 2000 - koniec remontu Ratusza, oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego.

24 III 2001 - przedstawiciele zakliczyńskiego samorządu podpisali umowę o współpracy gospodarczej i wymianie kulturalnej z węgierskim miasteczkiem Jefenyszaru.

27 VII 2001 - powódź w gminie Zakliczyn.

 

all rights reserved