NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Klasztor i Kościół Ojców Franciszkanów


Historia

31 maja 1622 roku Ojcowie Franciszkanie po długotrwałych staraniach otrzymują z rąk biskupa Marcina Szyszkowskiego zezwolenie na założenie pierwszego w Polsce domu zakonnego w Zakliczynie. 16 czerwca tegoż roku na miejscu wyznaczonym po przyszły klasztor postawiono krzyż. Fundatorem klasztoru był Zygmunt Tarło ze Szczekarzowic, kasztelan sądecki, właściciel Melsztyna i Zakliczyna. W 1624 roku rozpoczęto budowę drewnianego klasztoru, który wnet uległ zniszczeniu (pożarze). W 1641 roku biskup Piotr Gembicki wydał dekret zezwalający na budowę nowego, murowanego kościoła i klasztoru w Zakliczynie. Fundatorem był Zygmunt Aleksander Tarło, syn pierwszego fundatora. Budowę ukończono w roku 1651, a 27 października tegoż roku dokonano konsekracji kościoła. 22 stycznia 1654 roku zmarł fundator kościoła, jego żona ufundowała mu nagrobek z alabastru. W 1700 roku przeprowadzono gruntowny remont kościoła i klasztoru. W 1735 roku klasztor został pokryty blachą miedzianą. W latach 1761-68 staraniem Macieja Lanckorońskiego wnuk fundatora klasztor został znacznie powiększony. w 1830 roku na dziedzińcu klasztornym założono stacje drogi krzyżowej. 1846 rok to rzeź galicyjska - obrabowano i zniszczono klasztor. Na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono gruntowny remont kościoła i klasztoru. W latach 1946-48 w klasztorze istniało prywatne liceum ogólnokształcące. W 1958 roku w setną rocznicę objawień w Lourdes wybudowano grotę Matki Bożej z Lourdes. W roku 1978 rozpoczęto kolejny remont kapitalny klasztoru i kościoła kontynuowany do dnia dzisiejszego. W 1999 roku Papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze syna zakliczyńskiej ziemi O. Krystyna Gondka. W roku Jubileuszowym wybudowano obszerny parking przed klasztorem, a na placu przed kościołem dzwonnicę oraz zakupiono z ofiar wiernych dzwon poświęcony Matce Bożej Anielskiej. W roku 2001 obchodzono jubileusz 350-lecia kościoła i klasztoru. Sprawiono dwa dzwony, z których jeden poświęcony jest świętemu Franciszkowi, a drugi Błogosławionemu Krystynowi.

 

Zespół klasztornyKościół klasztorny
Barokowy, murowany, jednonawowy, z prezbiterium prostokątnym i przedsionkiem od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Ściany wewnątrz rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi pełne belkowanie. W wejściu do nawy barokowy portal kamienny. Wyposażenie wnętrza z XVII - XIX w. Polichromie ścienne, figuralna i ornamentalna z połowy XIX w. (według tradycji malowane przez Jacka Malczewskiego), odnawiane w 1966 r. Ołtarz główny barokowy z XVIII w. Pięć ołtarzy barokowych z XVIII w. W ostatnim czasie wnętrza zostały poddane kompleksowej renowacji. Ambona rokokowa inkrustowana pochodzi z połowy XVIII w. Przy ścianie nawy północnej marmurowy nagrobek Zygmunta Aleksandra Tarły - z leżącą postacią zmarłego (w bogatej oprawie architektonicznej). Ołtarz Bł. O Krystyna Gondka (obok nagrobka Tarły). Sarkofagi fundatorów w krypcie pod ołtarzem głównym. Dach nad nawą siodłowy.

Klasztor
 

   


Inkrustowane meble w zakrystii i refektarzu. Bogato wyposażona biblioteka z bardzo cennymi starodrukami oraz zabytkowymi monstrancjami i kielichami mszalnymi.

Dziedziniec

Na dziedzińcu klasztornym grota Matki Bożej z Lourdes. Przed frontonem kościoła wirydarz otoczony murem ze Stacjami Męki Pańskiej, a przed murem klasztornym ogromne lipy drobnolistne - wśród nich m.in. lipa upamiętniająca czasy Zygmunta III Wazy (pomnik przyrody).Msze święte i nabożeństwa
Niedziela: 7.00 8.30 10.00 12.30 19.00
Dzień powszedni:

nasz adres
Klasztor Ojców Franciszkanów p.w. Matki Bożej Anielskiej
Adres: ul. Klasztorna 2, 32-840 Zakliczyn.
tel. (0-prefix-14) 6653440, 6653550
e-mail: zakliczyn@ofm.krakow.pl


jak tu dotrzeć?

Zespół klasztorny Ojców Franciszkanów w Zakliczynie położony jest przy ulicy Klasztornej 2 wśród kilkusetletnich lip (część z nich jest pomnikami przyrody) przy drodze wojewódzkiej nr. 975 prowadzacej z z Dąbrowy Tarnowskiej przez Wojnicz, Zakliczyn (na skrzyżowaniu prosto), Gródek nad Dunajcem do Nowego Sącza. Przed klasztorem znajduje się obszerny bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów oraz publiczny aparat telefoniczny na karty magnetyczne.

all rights reserved