NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plZDONIA
Położenie geograficzne: 20°48' E - 49°50' N
ludność: ponad 530 osób w 130 domach
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Pierwsza wzmianka 1086 rok (Zdonovici)

Malownicza wieś w gminie Zakliczyn, w województwie małopolskim. Jej osiedla rozsiadły się na wzniesieniach pomiędzy drogami prowadzącymi z Zakliczyna do Nowego Sącza oraz do Stróż, Filipowic i dalej do Czchowa. Ta unikalna lokalizacja pozwala na podziwianie panoramy doliny zakliczyńskiej z kilku punktów widokowych np. na Białej Górze. Zdonia sąsiaduje od zachodu z Wolą Stróską od północy z Wesołowem i Zakliczynem, a od południowego-wschodu z Bieśnikiem.

Historia

Zdonia jest jedną z najstarszych miejscowości w gminie Zakliczyn. Pierwotna nazwa Zdoni to prawdopodobnie Zdonovici, o której pierwsze wzmianki w materiałach historycznych pochodzą już z 1086 roku. Informacje o jej historii są bardzo ściśle związana z pobliskimi Opatkowicami nazwanych później Zakliczynem. Pierwotne osada Zdonovici była prawdopodobnie umiejscowiona gdzieś na południe od Zakliczyna pomiędzy Wolą Stróską a Zakliczynem.

Źródła historyczne podają w dokumencie z roku 1125 kardynała Idziego, legata papieskiego na Polskę - pośród kilku innych okolicznych miejscowości miejscowość Zdonovici która to należała do benedyktynów tynieckich. W 1215 roku wymienia ją w swym dziele Jan Długosz. W 1376 roku wieś ta została wzięta w zastaw od klasztoru benedyktynów z Tyńca przez Jana z melsztyna. Wiadomo że w XV wieku Zdonia wymienianiana jest wśród kilkunastu miejscowości należących do parafii Opatkowice (obecny Zakliczyn). W 1557 roku Zdonię wraz z Zakliczynem i kilkoma okolicznymi miejscowościami zostaje zakupiona (wymieniona?) od benedyktynów przez Spytka Wawrzyńca Jordana (herbu Trąby). Od XVII wieku zapisy o dużej aktywności mieszkańców Zdonii możemy znaleźć w księgach Klasztoru Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

Sierpień 1914 roku to wybuch I wojny światowej. Lokalne działania wojenne tak zostały odnotowane: ... Rosjanie zajęli stanowiska na wzgórzach Zdoni, Woli Stróskiej, Filipowic, Rudy Kameralnej, Austriacy zaś stali na wzgórzach Faliszewic, Charzewic i Melsztyna. Od 19 listopada 1914 roku zaczeła się wielka bitwa na tym terenie. Początkowo armatnia pomiędzy Rosjanami na południu a Austriakami na północy...".

Zabytki

Dwór z 2 pół. XIX w., przekształcony częściowo w 1902r. Eklektyczny. Murowany, parterowy, na planie prostokąta, dwutraktowy, z korytarzem między traktami i czterokolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym tympanonem od frontu. Z zewnątrz ściany zdobione tynkowymi pseudoboniami i poziomymi listwami, otwory okienne w opaskach tynkowych z gzymsami nad- i podokiennymi. Dach czterospadowy. Przy dworze resztki ogrodu i sadu z sadzawką.

Kapliczka z czterema lipami - pomnikami przyrody znajdująca się w głębi wsi na posesji p. Fijora

Kapliczka skrzynkowa na drzewie w przysiółku Pańskie Pola.

Przyroda

Na terenie Zdoni znajduje się 7 pomników przyrody. Na posesji p. Stanisława Fijora w otoczeniu zabytkowej kapliczki i krzyża rosną 4 lipy drobnolistne (obwód 240, 246, 235 i 280 cm, wys. ok. 25 m). Na posesji p. Honoraty Skwarło znajduje się lipa drobnolistna (obwód 380 cm, wys. ok. 27 m). Lipa szerokolistna (obwód 372 cm, wys. ok. 20 m) oraz jawor (obwód 333 cm, wys. ok. 19 m), rosną w ogrodzie p. Karola Wróbla w Zdoni.

Turystyka

Od Zakliczyna drogami lokalnymi przez Lusławice, Kończyska, klasztor Ojców Franciszkanów w Zakliczynie do Zdonii i dalej przez Stróże, Wesołów z powrotem do Zakliczyna przebiega "Grodzka" trasa rowerowa. Opis w dziale "Turystyka" [więcej].

Komunikacja

2 przystanki PKS na trasie Zakliczyn - Ruda Kameralna - Paleśnica

all rights reserved