NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plWRÓBLOWICE
Położenie geograficzne: 20°51' E - 49°52' N - 3 km NE od Zakliczyna, na prawym brzegu Dunajca
ludność: ponad 660 osób w 128 domach.
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Pierwsza wzmianka 1385 rok

Miejscowość we wschodniej części gminy Zakliczyn, 5 km na północny-zachód od Zakliczyna, położona wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej z Zakliczyna przez Janowice, Rzuchową do Tarnowa. Wróblowice leżą na Pogórzu Ciężkowickim w jego północno-wschodniej części. Cała wieś położona jest na prawym brzegu rzeki Dunajec.

Wieś graniczy: z Roztoką, Lusławicami, Faściszową w gminie Zakliczyn, Siemiechowem w gminie Gromnik, Janowicami w gminie Pleśna oraz od północy przez Dunajec z Olszynami w gminie Wojnicz.

Historia

Wróblowice powstały prawdopodobnie w połowie XIV wieku, a pierwsza pisana wzmianka w źródłach o tej wsi pochodzi z 1385 roku. Wtedy to Spytek z Melsztyna uzyskał od królowej Jadwigi prawo przeniesienia swoich dóbr na prawo magdeburskie. Wśród nich wymieniono m.in. Wróblowice.

Według dostępnych materiałów historycznych dawniej Wróblowice dzieliły się na Wróblowice Górne (Superior) i Wróblowice Dole (In ferior), ale wspólnie należące do parafii Opatkowice (później Zakliczyn). W 1419 roku ich właścicielem był niejaki Mikołaj Rogalec z Wróblowic herbu Strzemię. Natomiast w połowie XV wieku wieś Wróblowice Górne były własnością Jakuba i Jana herbu Strzemię. Miała zagrody z rolą i 2 folwarki rycerskie. Wróblowice Dolne, których właścicielem był p. Tasicki herbu Pierzchała miały 5 łanów kmiecych, folwarki rycerski. Wydaje się, że  ok. XVI wieku obie wsie zostały połączone. Wówczas w 1581 roku ich właścicielem był Stanisław Kowalewski.

Kolejny opis wsi znajdujemy w wydanym na początku XX wieku "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego". Wyczytać z niego można, że wtedy Wróblowice wraz z przysiółkami liczyły 91 domów zamieszkanych przez 598 mieszkańców (283 mężczyzn i 305 kobiet) z czego żydami było 26 osób.

W czasach nam współczesnych w 1983 roku po wielu problemach (m.in. wstrzymanie prac przez władze państwowe) zakończono budowę Kaplicy kościelnej pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego konsekrowanej przez Ks. bp Władysław Bobowskiego dnia 7 sierpnia 1983 r.

Pierwsza szkoła podstawowa we Wróblowicach mieściła się w budynku pochodzącym z 1892 roku. Natomiast obecny nowoczesny budynek szkolny pochodzi z 1995 roku.

Ponadto w centrum wsi znajduje się dom strażaka.

Zabytki


Dwor w Wroblowicach

Dwór pochodzący z 1895 roku. Eklektyczny. murowany, parterowy, na planie prostokąta, podpiwniczony w wejściu do piwnicy kamienny portal renesansowy, (przypuszczalnie przeniesiony z zamku w Melsztynie), dwutraktowy, z półkolistym tarasem od frontu, na który wyjście z facjatki. Drugi taras na parterze przy południowo-zachodnim narożniku. Elewacje ozdobione pseudoboniowaniem. Dach dwuspadowy. Obecnie własność rodziny Galasów.

Przyroda

Na terenie wsi Wróblowice planowany jest częściowy rezerwat leśno-florystyczny "Uroczysko" o powierzchni ok. 52 ha. Celem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych typowych dla piętra pogórza: podgórskiej formy buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum), grądu (Tilio carpinetum), łęgu podgórskiego (Carci remotae-Fraxinetum), stanowisk z ok. 29 gatunkami roślin objętych ochroną prawną. Wśród nich najcenniejsze to: wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), gnieźnik leśny (Neotia nidus avis), kruszczyk siny (Epipactis violacea), listera jajowata (Listera ovata).

Turystyka

Chociaż Wróblowice nie leżą na trasie żadnego szlaku turystycznego jest to miejscowość, która do atrakcji turystycznych ma niedaleko. W najbliższej okolicy (nie licząc tych w gminie Zakliczyn) znajduje się kilka takich obiektów m.in. położony po sąsiedzku klasycystyczny pałac z XIX wieku w Janowicach.

Wykorzystując bardzo czyste, dunajcowe wody można się do Wróblowic wybrać na łowy. W wodach Dunajca koło Wróblowic występują obficie lipienie, brzana, kleń, świnka, ukleja oraz szczupak.

W odległości 4 km od centrum, na granicy Wróblowic i siemiechowa krzyżują się dwa szlaki turystyczne: zielony z Tarnowa przez Mogiłę do Czchowa. oraz żółty z Tarnowa przez Pleśną, Lubinkę, Jamną do Gródka nad Dunajcem.

Komunikacja

2 przystanki PKS na trasie Tarnów - Janowice - Zakliczyn

all rights reserved