NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plBIEŚNIK
Położenie geograficzne: 20°49' E - 49°49' N, na Pogórzu Ciężkowickim
ludność: ponad 250 osób w 55 domach
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Pierwsza wzmianka 1215 rok


biesnik

Miejscowość w gminie Zakliczyn, położona przy drodze wojewódzkiej numer 975 prowadzącej przez Zakliczyn, Gródek nad Dunajcem do Nowego Sącza, w dolinie przeciętej przez malowniczo meandrujący potok Paleśnianka.

Ziemia kryje tutaj złoża piaskowca godulskiego i wód mineralnych (solanek o niewielkim stopniu stężenia) eksploatowanych w dawniejszych czasach przez dwór w Olszowej. Istniał tu także zakład kąpielowy, stąd pochodzi wymieniana niekiedy nazwa "Łazienki".

Historia

Pierwsza wzmianka o Bieśniku w źródłach pisanych pochodzi z 1215 roku. Wtedy to wśród kilkunastu okolicznych miejscowości jej nazwę wymienia Jan Długosz. Kolejna wzmianka pochodzi z 1326 roku kiedy to Bieśnik wymieniany jest wśród miejscowości parafii w Opatkowicach (obecny Zakliczyn). W 1402 roku właścicielem Bieśnika jest Michał z Bieśnika herbu Gerałt - Ośmioróg. W 1587 roku Bieśnik wymieniany jest przy okazji wykazu wsi z których pobierana jest dziesięcina. Natomiast w 1846 roku m.in. z Bieśnika pochodzili uczestnicy rabacji chłopskiej grabiący okoliczne dwory m.in. w Lusławicach.

Przyroda

Na terenie miejscowości znajduje się szczyt górski o nazwie Styr (427m) będący zakończeniem grzbietu Suchej Góry (400m) stromo opadającym ku leśniczówce "Bodzantówka" w dolinie potoku Paleśnianka. Pod szczytem Styru znajduje się orginalna platforma widokowa z panoramą na Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy i Sądecki oraz przy bardzo dobrej widoczności Tatry. Równie ciekawe są panoramy z grzbietu Styru w kierunku Suchej Góry. Piękne lasy obfitują w grzyby i jagody.

Na terenie Bieśnika utworzono Rezerwat leśno-krajobrazowy "Styr" częściowy, o powierzchni 120 ha. Leży w rejonie przełomu Paleśnianki przez pasmo Mogiła-Styr, zajmując zbocza i kulminację góry Styr (460 m n.p.m.). Obejmujący ochroną lasy porastające górę Styr i zbocza przełomowej doliny Paleśnianki z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, fragment obszaru zalegania wód mineralnych z kilkoma źródłami oraz nieczynny kamieniołom "Bodzanty" z okresu I wojny światowej, jako interesujący obiekt geologiczno historyczny. Zbiorowiska leśne rezerwatu są zróżnicowane; występuje tu: zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej (Dentario glandulosae-Fagetum), kwaśna buczyna górska (Luzulo nemorosae-Fagetum), żyzne jedliny ze związku Galio-Abietion, zbiorowisko określone przez Różańskiego i in. (1993) jako pogórski bór mieszany (Pino-Quercetum rubetosum) w wariancie typowym, grąd (Tilio-Carpinetum rubetosum) w wariancie typowym oraz zbiorowiska łęgowe ze związku Alno-Padion(Alnetum incanae, Carci remotae-Fraxinetum). Chronione i rzadkie gatunki roślin reprezentowane są tu m.in. przez wawrzynka wilczełyko (Daphne mezerum), naparstnicę zwyczajną (Digitalis grandiflora), bluszcza pospolitego (Hedera helix), podkolana białego (Platanthera bifolia), goryczkę trójeściową (Gentiana asclepiadea), bluszczyka kosmatego (Glechoma hirsuta), perłówkę jednokwiatową (Melica uniflora).

Turystyka

szlak zielonyCzchów - Ruda Kameralna - Mogiła(503m npm)- Styr(472m npm) - Sucha Góra(400m npm) - Polichty - Gromnikszlak czarny
Styr(472m npm) - Jamna(530m npm)


Komunikacja

2 przystanki PKS na trasie Zakliczyn - Gródek n/Dunajcem - Nowy Sącz

all rights reserved