NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plWESOŁÓW
Położenie geograficzne: 20°47' E - 49°51' N - 2 km W od Zakliczyna, na prawym brzegu Dunajca
ludność: ponad 840 osób w ok 200 domach
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Identyfikowany ze wsią Ujazd z 1086 r.


Wesołów to wieś od zachodu granicząca z Zakliczynem, która pod względem wielkości i ilości mieszkańców zajmuje 3 miejsce w gminie po wspomnianym Zakliczynie i Gwoźdźcu. Współczesny Wesołów jest miejscowością połączona siecią dróg gminnych i powiatowych z Zakliczynem, Stróżami, Zdonią, Wolą Stróską, Filipowicami i Rudą Kameralną. Centrum wsi znajduje się w odległości 1850 metrów od zakliczyńskiego rynku.

Historia

Wesołów jest jedną z najstarszych miejscowości w gminie Zakliczyn. Historycy identyfikują go ze wsią Ujazd o której pierwsze wzmianki w materiałach historycznych pojawiają się już w 1086 roku. Osada ta była prawdopodobnie umiejscowiona gdzieś pomiędzy współczesnym Wesołowem, Zdonią a Opatkowicami (obecnie Zakliczynem).

Nazwa "ujazd" prawdopodobnie związana jest z przeprawą przez rzekę Dunajec lub jak uważają niektórzy miejscem karczmy co można byłoby tłumaczyć współczesną nazwą Wesołów (wesołe miejsce). Niestety dostępne źródła historyczne nie podają żadnej konkretnej daty od kiedy dawny Ujazd zmienił nazwę na Wesołów.

Dokument z roku 1125 Kardynała Idziego, legata papieskiego na Polskę - pośród kilku innych okolicznych miejscowości - wymienia miejscowość Ujazd należącą do  benedyktynów tynieckich. W XV wieku Ujazd wymieniany jest wśród kilkunastu miejscowości należących do parafii Opatkowice (obecny Zakliczyn). W połowie XV wieku Ujazd był jedną z miejscowoci o których granice toczył się zażarty spór pomiędzy benedyktynami, a Spytkiem z Melsztyna, który zakończono dokumentem z 9 października 1480 r. W 1557 roku Ujazd wraz z kilkoma okolicznymi miejscowościami zostaje zakupione (wymienione?) od benedyktynów przez Spytka Wawrzyńca Jordana (herbu Trąby). Prawdopodobnie wtedy (brak wzmianek w źródłach historycznych) wykształciła się obecna lokalizacja wsi.

Od tego czasu miejscowość ta była w cieniu miasteczka Zakliczyn. To przez nią prowadziła od dawna główna droga z Krakowa do Grybowa, Gorlic. Pomiędzy Melsztynem a Wesołowem była przeprawa przez rzekę Dunajec, a od 1883 roku istniał w tym miejscu drewniany most.

Nieistniejacy juz drewniany most na Dunajcu


W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Lokalne działania wojenne tak zostały odnotowane: ... już 11 listopada 1914 roku Austriacy spalili most pod Melsztynem ... aby utrudnić Rosjanom przeprawę przez rzekę dunajec. Od 19 listopada 1914 roku zaczeła się wielka bitwa na tym terenie Początkowo armatnia pomiędzy Rosjanami na południu a Austriakami na północy..." Najstarsi z mieszkańców Wesołowa ten okres wspominają jako świst latających nad ich głowami kul i pocisków armatnich.

Początek XX wieku to powolny upadek wesołowskiego dziedzica - rok po rok sprzedawano ze dworu morg po morgu pola. Aż po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek został rozparcelowany. Wchodzący w jego skład młyn do lat 90-tych należał do państwa.

W roku 1978 w związku z przeprowadzoną kilka lat wcześniej reformą administracyjną kraju, a także ukończeniem budowy nowego mostu na Dunajcu na granicy miejscowości Roztoka - Zakliczyn, zlikwidowano stary drewniany most na Dunajcu łączący Melsztyn z Wesołowem. (Jednak nadal istnieje on na niektórych mapach wydanych w 2000 roku!!!)

Od tego czasu Wesołów zyskał spokój i ciszę szeroko cenioną przez turystów tłumnie odpoczywających nad brzegiem Dunajca bądź w gospodarstwach agroturystycznych.

W roku 2001 roku przestała istnieć szkoła podstawowa. Obecnie w Wesołowie działają jedyne w gminie Zakliczyn; młyn i kaszarnia.

Zabytki

wesolow

Figura św. Jana Nepomucena przyniesiona do Wesołowa przez wielką wodę na Dunajcu w 1813 roku. Wyłowiona z Dunajca 52 lata później i postawiona przy drodze do "starego" mostu (obecnie nieistniejącego).


Agroturystyka

Gospodarstwo Agroturystyczne mgr inż. Edward Ogonek
Wesołów 164 tel. (0 - prefix - 14) 6653640 lub 0502294966
e-mail: eogonek@poczta.onet.pl

Turystyka

Od Zakliczyna drogami lokalnymi przez Lusławice, Kończyska, klasztor Ojców Franciszkanów w Zakliczynie, Zdonię, Stróże przez centrum Wesołowa i dalej z powrotem do Zakliczyna przebiega "Grodzka trasa rowerowa". Przez Wesołów przebiega także najdłuższa z tras rowerowych w gminie Zakliczyn nazwana "Wielką pętlą południową". Opis w dziale "Turystyka" [więcej].

Asfaltowa droga lokalna Wesołów - Zakliczyn ze względu na małe natężenie ruchu oraz bliskość tych miejscowości jest ulubionym traktem spacerowym turystów wypoczywająść tych miejscowości jest ulubionym

Komunikacja

Przystanek końcowy na trasie Tarnów - Zakliczyn - Wesołów.

all rights reserved