NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plFALISZEWICE
Położenie geograficzne: 20°44' E - 49°53' N - 7 km W od Zakliczyna, na lewym brzegu Dunajca.
ludność: ponad 330 osób w 64 domach
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Pierwsza wzmianka 1398 rok

Mała wieś w dolinie Dunajca na północno - zachodnim skraju gminy Zakliczyn położona na północ od drogi wojewódzkiej numer 980 prowadzącej z Jurkowa przez Zakliczyn do Gorlic. Od zachodu graniczy z miejscowością Domosławice w gminie Czchów, od wschodu z Charzewicami w gminie Zakliczyn. Granice Faliszewic i Domosławic to także granica dwóch powiatów; tarnowskiego i brzeskiego.

Faliszewice w przeważającej części położone są na wzniesieniu zwanym Wierzchowina (323 m.n.p.m.), które to jest znakomitym naturalnym punktem widokowym na dolinę Dunajca ze szczególnym widokiem na położony lekko na prawo Czchów oraz po lewej stronie Zakliczyn.

W miejscowości znajduje się świetlica profilaktyczna, dom strażaka.

Historia

Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych o Faliszewicach pochodzi z 1398 roku. Ale prawdopodobnie tereny na których obecnie się znajduje były już wcześniej zamieszkane (badania archeologiczne). Niestety historia Faliszewic jest bardzo słabo udokumentowana w źródłach historycznych. Z dostępnych materiałów wiadomo, że w latach 1470-80 właścicielem Faliszewic był niejaki Jan Grot herbu Rawicz. Wiadomo też, że miejscowość tą w 1486 roku zakupił Spytek z Melsztyna. Kolejna data to najstarszy zapis w metryce parafii Domosławice (gmina Czchów), do której należą Faliszewice, pochodzący z 1823 roku. Z histori najnowszej warto odnotować lata 70-te ubiegłego wieku, kiedy to w dokumentacji katastralnej ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez pomyłkę drukarską pojawiła się zamiast historycznej nazwy wsi Faliszewice nazwa Faliszowice. Od tego czasu  wieś ta ma dwie nazwy - podobnie jak i mieszkańcy w swoich dokumentach w większości urodzeni w Faliszewicach, a mieszkający w Faliszowicach. Od kilku lat władze gminy czynią starania o przywrócenie historycznej nazwy miejscowości.

Zabytki

W miejscowości nie ma okazałych zabytków, ale warto zwrócić uwagę na kapliczki będące świadectwem świadectwem chrześcijańskiego rodowodu tej ziemi.
Kapliczka na rozstaju dróg w Lisionkach - na pograniczu wsi Faliszewice, Domosławice, Niedźwiedza, Złota. w tym miejscu rok rocznie we wrześniu odprawiana jest msza św.
Kapliczka na pograniczu z Domosławicami.
Kapliczka wotywna przy drodze głównej z Zakliczyna do Brzeska.

Turystyka

Przez Faliszewice przebiega trasa rowerowa "Melsztyn". Opis tej trasy znajduje się w dziale "Turystyka" [więcej].

Punkt widokowy na dolinę Dunajca - Wierzchowina.

Relatywnie tanie ceny gruntu oraz ukształtowanie terenu sprzyjają rozwojowi budownictwa rekreacyjnego.

Faliszewice to także sady czereśniowe, plantacje owoców miękkich (porzeczka, malina, truskawka). W okresie kwitnienia tych drzew zbocze na którym lokowana jest miejscowość przybiera niepowtarzalne barwy.

all rights reserved