NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.plKOŃCZYSKA
Położenie geograficzne: 49°52' E - 49°50' N
ludność: około 440 osób w 110 domach
kod pocztowy: 32-840 Zakliczyn
Pierwsza wzmianka 1215 rok

Miejscowość w gminie Zakliczyn, położona ok.2 kilometry od zakliczyńskiego rynku, po prawej stronie drogi wojewódzkiej numer 980 prowadzącej z Zakliczyna do Gromnika. Graniczy na zachodzie z Zakliczynem, na wschodzie z Faściszową a na południu i zachodzie ze Zdonią.

Historia

Pierwsza wzmianka pisana o wsi Kończyska pochodzi, podobnie jak o Bieśniku czy Faściszowej, z wydanej w 1215 roku kroniki Jana Długosza. W XV wieku Kończyska wymieniane są wśród kilkunastu miejscowości należących do parafii Opatkowice (obecny Zakliczyn). W 1392 roku właścicielem Kończysk był Andrzej herbu Gerałt-Ośmioróg. Natomiast w roku 1596 dziesięcinę z Kończysk pobierał organista z klasztoru Ojców Franciszkanów w Zakliczynie. 21 II 1846 roku wczesnym rankiem masa chłopska, licząca kilkuset osób, wsród których byli też mieszkańcy Kończysk napadła na okoliczne dwory oraz klasztor w Zakliczynie. Spośród wydarzeń późniejszych warto odnotować wizytację na zaproszenie Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w dniu 18 VII 1929 prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej profesora Ignacego Mościckiego w gospodarstwie Józefa Budzyna w Kończyskach, wówczas członka prezydium oddziału krakowskiego wspomnianego Towarzystwa.

Obecnie Kończyska słyną z Klasztoru Sióstr Bernardynek założonego pod koniec XIX wieku. Klasztor ten obok klasztoru Ojców Franciszkanów w pobliskim Zakliczynie jest drugim klasztorem na ziemi zakliczyńskiej.

Zabytki

dziedziniec klasztorny    wnetrze kosciola klasztornego - oltarz glowny


Kościół i Klasztor SS. Franciszkanek Bernardynek pochodzi z 1888 roku. Kościół klasztorny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w znacznej mierze powstał z fundacji hrabiny Ostrowskiej oraz założycielki klasztoru Marii Jadwigi Jurkiewicz. Klasztor z papieska klauzulą kontemplacyjną został założony w 1883 roku, ostatnio odnowiony w 1934 r. Zespół klasztorny został konsekrowany w 1903 r. przez bpa Leona Wałęgę.

W swej formie zespół klasztorny jest budnykiem neogotyckim, murowanym, jednonawowym z prezbiterium zakończonym trójbocznie. Wnętrze klsztoru nakryte jest sklepieniami krzyżowymi o czterech przęsłach z wydzielonymi gurtami na pilastrach. Dach siodłowy z wieżyczką na sygnaturkę. Ołtarz główny neogotycki pochodzi z około 1900 roku. Dwa ołtarze boczne prowizoryczne, powstałe zapewne po 1890 roku. Na zewnątrz ściany oszkarpowane. Epitafium fundatorki wewnątrz kościoła, w którym odbywa się stała Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Turystyka

Bliskość Zakliczyna i położenie na progu Pogórza Ciężkowickiego daje miejscowości atuty do rozwoju budownictwa rekreacyjnego.

Od Zakliczyna przez Lusławice drogą lokalną do Kończysk przebiega "Grodzka" trasa rowerowa prowadząca obok Klasztoru Sióstr Bernardynek w Kończyskach do klasztoru Ojców Franciszkanów w Zakliczynie, a następnie przez Zdonię, Stróże, Wesołów z powrotem do Zakliczyna. Opis w dziale "Turystyka" [więcej].

szlak czarny

Zakliczyn - Kończyska- Słona - Sucha Góra(400m)


all rights reserved