<
NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Aktualnosci
11. Wybory w niedzielę - Jak głosować? 2004-06-09 20:43

Prawo wybierania w Polsce posłów do Parlamentu Europejskiego ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, pod warunkiem, że nie został pozbawiony praw publicznych, wyborczych lub nie jest ubezwłasnowolniony. Czynne prawo wyborcze na terenie Polski ma też obywatel UE, który nie ma obywatelstwa polskiego, ale najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz - zgodnie z prawem - stale zamieszkuje w Polsce i został ujęty w stałym rejestrze wyborców.
Będziemy głosować w godzinach od 8:00 do 22:00, jednego dnia - 13 czerwca (niedziela). Głosy oddawać będziemy na listy okręgowe zgłoszone przez poszczególne komitety wyborcze oraz na jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu.

Głos ważny - oddany tylko na jedną listę; stawiamy "x" w kratce z lewej strony przy nazwisku wybranego kandydata.

Głos nieważny - oddany na więcej niż jedną listę, czyli postawienie "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście; nie oddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli nie postawienie "x" obok nazwiska kandydata z którejkolwiek z list.

Wyniki wyborów ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Dzienniku Ustaw. O ważności wyborów decyduje Sąd Najwyższy.


<< wstecz    2004-06-09 20:43 skomentuj | komentarze [0] |  | 

all rights reserved