<
NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Aktualnosci
12. Samarytanie - Bezrobotnym, Bezrobotni - Seniorom 2004-05-30 23:34

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie, organizacja pozarządowa działająca w sferze pomocy społecznej, już po raz trzeci będzie realizatorem usług w zakresie okresowego zatrudnienia Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W okresie od 01.06.2004 do 31.08.2004 roku Towarzystwo wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie będzie realizować projekt „Samarytanie – bezrobotnym, bezrobotni – seniorom”.

Projekt ten jest skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego. W trakcie realizacji projektu w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – stacjonarnym domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych prowadzonym przez Towarzystwo, na okres 3 miesięcy pracę na stanowisku opiekuna osób starszych znajdzie 6 osób.

Dzięki okresowemu zatrudnieniu w Domu Pogodnej Jesieni beneficjenci projektu zdobędą wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz podstawową wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. Udział w projekcie pozwoli również na okresową poprawę sytuacji materialnej beneficjentów oraz przygotuje ich do aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt „Samarytanie – bezrobotnym, bezrobotni – seniorom„ finansowany jest ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Banku Światowego.

(B.Smistek)


<< wstecz    2004-05-30 23:34 skomentuj | komentarze [6] |  | 

all rights reserved