<
NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Aktualnosciwww.iportal.nano.pl

25. Konferencje pod nazwą „Europa otwarta dla wszystkich” 2004-03-08 16:36

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie, organizacja działająca na rzecz osób potrzebujących, na mocy porozumienia partnerskiego zawartego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w okresie od 8 marca do 31 maja 2004 roku będzie realizować projekt pod nazwą "Europa otwarta dla wszystkich".

Projekt ten został złożony w ramach konkursu „Małe Granty 2003” ogłoszonego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Do konkursu zgłoszono 1293 wnioski. Akceptację i dofinansowanie uzyskało jedynie 58 wniosków, w tym, jako jeden z pięciu podmiotów z Małopolski, wniosek złożony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Projekt „Europa otwarta dla wszystkich” zostanie dofinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (Counterpart Funds) pochodzących z pomocy Komisji Europejskiej dla Polski, pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu akceptacji dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wzrost poziomu wiedzy o integracji z Unią Europejską wśród małopolskich emerytów i rencistów. W czasie organizowanej kampanii informacyjnej zostaną omówione zagadnienia związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, korzyści dla Polski wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, prawa, uprawnienia emerytów i rencistów w różnych aspektach ich przyszłego życia w Unii Europejskiej i możliwości ich wykorzystania.

Realizacja projektu dotyczy zorganizowania trzech konferencji tematycznych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Uczestnikami konferencji będą osoby starsze – emeryci i renciści z terenu województwa małopolskiego – powiatów krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego. W konferencjach będą uczestniczyć również zaproszeni goście, przedstawiciele Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie oraz partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Konferencje odbędą się w godzinach od 10.00 do 16.30 w następujących terminach i miejscach:
1. W Krakowie w dniu 21 kwietnia 2004 roku (środa) w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Basztowej 22,
2. W Tarnowie w dniu 29 kwietnia 2004 roku (czwartek) w auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Nowy Świat 30,
3. W Nowym Sączu w dniu 5 maja 2004 roku (środa) w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, przy ul. Długosza 3.

Udział w konferencjach jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencjach uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 014 prefix 66-53-631 w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2004 roku.

Do realizacji projektu zostaną również zaangażowani studenci małopolskich uczelni wyższych. Zapewnią oni w czasie konferencji stanowiska informacyjne „Centrum informacyjno – konsultacyjne”. Studenci będą udzielać odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, a także udostępniać uczestnikom konferencji pozyskane materiały informacyjne o problematyce unijnej.

W czasie każdej z konferencji planowany jest występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Ballada” tworzonego przez uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie.

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, szczególnie Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” za okazaną dotychczas pomoc a jednocześnie pragnie zachęcić do dalszej współpracy w realizacji projektu „Europa otwarta dla wszystkich”.

Aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronach internetowych: www.samarytanie.org.pl oraz www.sfop.org.pl .


<< wstecz    2004-03-08 16:36 skomentuj | komentarze [0] |  | 

all rights reserved