<
NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Aktualnosciwww.iportal.nano.pl

49. IX sesja RG Zakliczyn - 30.10.2003 2003-10-30 18:07

W dniu dzisiejszym w sali widowiskowej ratusza odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w Zakliczynie. Głównym tematem był wybór ławników. Ponadto uchwalono m.in. następujące uchwały:
- o zmianach w budżecie Gminy Zakliczyn na rok 2003,
- o obniżeniu ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2004 z obecnych 34,57zł/q do 26 zł.
- o ustaleniu stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł/rok na jednego psa.
- o określeniu wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
- o ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na 2004 rok,
- o nabyciu, zamianie bądź sprzedaży działek będących własnością gminy Zakliczyn,
- o ustanowieniu odpłatnej służebności gruntowej
- o zaciągnięciu zobowiązania finansowego przkeraczającego rok budżetowy z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Sprawa podatków od nieruchomości oraz zwolnień od nich została przeniesiona na kolejną sesję.

Radni zapoznali się także z informacją na temat dokonanej analizy złożonych przez nich oświadczeń majątkowych. Wszystkie zostały złożone w terminie jednakże zawierały błędy takie jak np. zatajenie źródeł dodatkowych dochodów.

Na sesji poruszano także:
- sprawę budowy przez gminę parkingu dla autokarów turystycznych przy budynku byłej szkoły w Zawadzie Lanckorońskiej(wydzierżawionego na "zieloną szkołę"),
- formą przekazania budynku po byłej szkole Stowarzyszeniu "Bez Barier"(w celu utworzenia tam świetlicy),
- sprawą dalszych losów budynku poszkolnego w Rudzie kameralnej(ewentualna sprzedaż),
- radni oraz sołtysi poruszali problemy swoich wsi.

Szersza relacja z tej sesji znajdzie się w czwartym numerze Magazynu Sieciowego "Zakliczyn.com", który ukaże się po 15 listopada.


<< wstecz    2003-10-30 18:07 skomentuj | komentarze [4] |  | 

all rights reserved